Impi YeHayidese

Impi YeHayidese

Author: Ashok Kumawat

Publisher:

ISBN: 9798740682112

Category:

Page: 120

View: 441

Download Now
This book is bilingual (Zulu & English). INkosi uShatrudev waseLalpur ufuna ukuphatha umhlaba wonke. Uyinkosi enamandla amakhulu futhi ushushisa umphakathi ngezindlela eziningi. Ngenxa yebutho lakhe elikhulu, ayikho inkosi engamhlula empini. Usethumbe izwekazi i-Europe ne-Asia. U-Akhandraj ungumfana osemusha oyinkosi yaseSumerpur. Ufuna ukukhulula umphakathi ohlangothini olunesihluku lweNkosi uShatrudev, yize ibutho lakhe lingelikhulu kakhulu. Indaba iqala ngomzabalazo ka-Akhandraj. Yonke ingxenye yendaba izokunikeza isisusa.
Impi YeHayidese
Language: en
Pages: 120
Authors: Ashok Kumawat
Categories:
Type: BOOK - Published: 2021-04-19 - Publisher:

This book is bilingual (Zulu & English). INkosi uShatrudev waseLalpur ufuna ukuphatha umhlaba wonke. Uyinkosi enamandla amakhulu futhi ushushisa umphakathi ngezindlela eziningi. Ngenxa yebutho lakhe elikhulu, ayikho inkosi engamhlula empini. Usethumbe izwekazi i-Europe ne-Asia. U-Akhandraj ungumfana osemusha oyinkosi yaseSumerpur. Ufuna ukukhulula umphakathi ohlangothini olunesihluku lweNkosi uShatrudev, yize ibutho lakhe lingelikhulu